Sản phẩm | Thiết bị mạ điện | Sản xuất thiết bị mạ điện các lỗ bảng mạch điện tử ( main board ) hoàn toàn tự động

   
   

Đặc tính :
1. Tính nhiễm điện tốt
2. Tính tái hiện tốt
3. Vị trí lắp đặt thiết bị chiếm diện tích ít bao gồm cả các thiết bị phụ trợ khoảng 4 mét * 15 mét
4. Kẹp giữ hàng không cần thiết các trinh tự bóc rời các lớp mạ( đó là đặc tính cấu tạo ưu việt của kẹp giữ hàng)
5. Dung lượng sản xuất và lượng tiêu hao dung dịch thấp ( 10.000m2 tiêu hao khoảng 10.000lít )
6. Sản lượng tăng lên rất thuận tiện cho việc bổ xung và mở rộng thiết bị
7. Phạm vi và kích thước sử dụng cơ bản lớn (Dài 405-530mm, Rộng 155 – 610mm)

8. Cơ bản đối với hàng mỏng có tính ưu việt tốt (thấp nhất đến 0,1mmt)
9. Đặc tính ưu việt của vị trí lắp đặt đầu phun dung dịch mạ, thích hợp với mạ điện hình quả cầu
10. Công nhân vận hành ít (mỗi một dây chuyền chỉ cần một người)
11. Có thể tiến hành lắp đặt ngay trong xưởng mà không ảnh hưởng đến sản xuất
12. Sử dụng thao tác các công tắc điều khiển dễ tiếp cận, rất dễ nhận ra các vị trí cơ bản cần đưa ra thao tác.
13. Bể mạ nhẹ do các trình tự điều khiển, kiểm soát ở các vị trí phù hợp giảm thiểu tối đa sự cố
14. Vị trí lắp đặt theo cùng một hướng trên các giá treo có thể tiến hành đặt hoặc di chuyển lên xuống, phải trái
15. Chu kỳ tuần hoàn và di chuyển một lá từ 30 giây đến 150 giây căn cứ vào kích thước cơ bản của độ dày mạ điện để tiến hành thay đổi